Optimerade stomsystem


Prefabsystem Syd är den självklara aktören för dig som önskar en kostnadseffektiv lösning för ditt stombygge. Med 35 års branscherfarenhet och stor branschkännedom är vårt mål att i samråd med dig som beställare hitta en kvalitativ lösning till ett attraktivt pris. Optimala materialval såväl som anpassade tekniska lösningar är parametrar som påverkar slutresultatet och kan förbättra ditt projekt. Med vår långa erfarenhet finns vi med som en rådgivande resurs under hela projektets gång vilket i slutändan kan spara dig som beställare både tid och pengar.

Kontakta oss

 

 

Share